Gastronomiczne

Gastronomiczne

Kucharz /HGT.02./ Technik żywienia i usług gastronomicznych  /HGT.02. i HGT.12./

BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) DAJĄCE KWALIFIKACJE Z BRANŻY GASTRONOMICZNEJ.

TRWA NABÓR!!! ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ PO ZEBRANIU GRUPY!!!

ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE POSZUKIWANE NA LOKALNYM, KRAJOWYM I EUROPEJSKIM RYNKU PRACY!!!

KKZ – kwalifikacja
Czytaj więcej...

Rolnicze

Rolnicze

Zawód: Rolnik /ROL.04./;Technik rolnik /ROL.04. i ROL.10./

TRWA CIĄGŁY NABÓR NA KURSY ZAWODOWE !!!

KKZ – kwalifikacja ROL.04: KKZ – kwalifikacja ROL.10.
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie produkcji rolniczej

Symbol zawodu: 613003

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Czytaj więcej...