Zespół Szkół w Oleszycach szkołą ministerialną

Zespół Szkół w Oleszycach szkołą ministerialną

Zespół Szkół w Oleszycach należy do 5 szkół w Polsce, które od 1 stycznia br. dołączyły  do szkół resortowych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoły te uzupełnią istniejącą sieć szkół ministerialnych, która od 1 stycznia 2021 r. liczy już 59 placówek w całym kraju. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pełni dla nich obecnie funkcję organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

Prowadzenie szkoły przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi daje możliwość  unowocześniania procesu dydaktycznego, wprowadzania nowych kierunków kształcenia dostosowanych do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy i wymogów współczesności oraz szerszej promocji kształcenia rolniczego. Więcej o przyszłości szkół resortowych można przeczytać w artykule Iwony Chromiak Rozwój sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zamieszczonym na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozwoj-sieci-szkol-rolniczych-prowadzonych-przez-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi