Praktyczna nauka zawodu w europejskim wymiarze

Praktyczna nauka zawodu w europejskim wymiarze

Rozwój branży rolniczo-usługowo-gastronomicznej w powiecie lubaczowskim, wprowadzenie nowych technologii, w tym umiejętne łączenie tradycji z nowoczesnością wpływają na modyfikację procesu edukacyjnego, szczególnie w obszarze realizacji praktycznej nauki zawodu. Uczniowie Zespołu Szkół w Oleszycach mogą pogłębiać kompetencje zawodowe ucząc się od najlepszych.

3 lutego 2021 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół w Oleszycach, dla którego organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentowanym przez dyr. Marię  Baran oraz kierownika praktycznej nauki zawodu panią Agnieszkę Nieckarz, a Gospodarstwem Rolnym, reprezentowanym przez panią Irenę Pudełko oraz pana Marka Pudełko.

Odbywanie zajęć praktycznych oraz praktyk w specjalistycznym gospodarstwie pozwoli efektywnie realizować praktyczną nauką zawodu, a przede wszystkim  lepiej przygotować się do wypełniania zadań zawodowych w przyszłości.

Warto podkreślić, że pan Marek Pudełko jest Absolwentem naszej szkoły, w działalności zawodowej łączy tradycję z nowoczesnością. W prowadzonym gospodarstwie wdraża produkty oparte na rodzinnych przepisach, stosując przy tym nowoczesne rozwiązania organizacyjne, technologiczne i marketingowe. Uczestniczy w programie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale  Innowacyjny Przedsiębiorca/Rolnik.

Podpisanie porozumienia ułatwi szkole racjonalne i efektywne organizowanie praktycznej nauki zawodu. Natomiast uczniowie naszej szkoły mają możliwość realizowania zajęć i odbywania praktyk zawodowych u rodzimych pracodawców, jak również za granicą w ramach projektu Erasmus+.