Praktyczna nauka zawodu w specjalistycznych gospodarstwach

Praktyczna nauka zawodu w specjalistycznych gospodarstwach

Uczniowie Zespołu Szkół w Oleszycach mają możliwość realizowania praktycznej nauki zawodu w specjalistycznych gospodarstwach rolnych. Podpisane porozumienie z gospodarstwem rolnym państwa Danuty i Stanisława Soplów, specjalizującego się w hodowli krów mlecznych, pozwoli młodzieży poznawać tajniki zawodu od strony praktycznej z uwzględnieniem treści podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, w szczególności w zakresie rozpoznawania gatunków, typów użytkowych, grup wiekowych i produkcyjnych zwierząt w stadzie, oceny stanu zdrowia i kondycji zwierząt, korzystania z dokumentacji identyfikacyjnej i hodowlanej zwierząt, rozpoznawania i oceny pasz, wykonywania prac związanych z żywieniem i utrzymaniem zwierząt, dobierania technik i maszyn do prac w produkcji zwierzęcej.

Praktyczne umiejętności umożliwią lepsze przygotowanie młodzieży nie tylko do egzaminów z kwalifikacji zawodowych, ale przede wszystkim nabycie kompetencji do prowadzenia własnego gospodarstwa lub firmy.