Egzaminy próbne

Egzaminy próbne

Przypominamy, że próbne egzaminy maturalne w Zespole Szkół w Oleszycach odbędą się w dniach od 3 do 16 marca 2021 r. zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie OKE. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu na każdym poziomie będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie maturalnym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe sesja wiosenna 2021 w Zespole Szkół w Oleszycach odbędą się w dniach od 3 do 18 marca 2021 r. zgodnie z harmonogramem zajęć praktycznych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje zawodowe będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów próbnych znajdującymi się w poniższym linku:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20210219%20Testy%20diagnostyczne%20WYTYCZNE%20EPIDEMICZNE.pdf

Powodzenia !