„Za krew przelaną w obronie Ojczyzny”

„Za krew przelaną w obronie Ojczyzny”

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest świętem państwowym, uchwalonym przez Sejm w 2011 r. Decyzja Izby, jak głosi preambuła ustawy, była hołdem  dla Żołnierzy Wyklętych „bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak   i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

Chcąc uczcić ważną rocznicę przedstawiamy historię „ Żołnierzy Wyklętych” w formie prezentacji. Wszyscy uczniowie zostali zapoznani z prezentacją, która również została przesłana każdemu przez dziennik elektroniczny.

„Żołnierze Wyklęci”

Prezentację przygotowali uczniowie kl. I TMŻ