Olimpiada o BHP

Olimpiada o BHP

4 marca 2021 r. odbyło, w formie online, ogłoszenie wyników Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie indywidualnym dla uczniów szkół rolniczych oraz wręczenie dyplomów i nagród. W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział Maria Baran – dyrektor szkoły oraz Piotr Kudyba – uczeń klasy pierwszej Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, który zakwalifikował się do Olimpiady.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie była organizatorem tej inicjatywy wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Rzeszowie. Wydarzenie to zrealizowane zostało również przy współudziale Wojewody Podkarpackiego,  Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Podkarpackiej Izby Rolniczej, Krajowego Ośrodka Wsparcia OT w Rzeszowie i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OT w Rzeszowie.

Uczestnicy finału wojewódzkiego przygotowywali prezentację multimedialną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach indywidualnych i wybranych zagadnień związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa. Uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie,  OR KRUS w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Podkarpacką Izbę Rolniczą, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia OT w Rzeszowie, Wojewodę Podkarpackiego.

Piotrkowi gratuluję i życzę sukcesów w następnej edycji.