Tym razem zajęcia praktyczne w gospodarstwie rolnym w Starych Oleszycach

Tym razem zajęcia praktyczne w gospodarstwie rolnym w Starych Oleszycach

Uczniowie klasy 3BS w zawodzie rolnik, odbyli zajęcia praktyczne w gospodarstwie rolnym utrzymującym krowy mleczne w Starych Oleszycach. 

Uczniowie zapoznani zostali z wymaganiami dotyczącymi  produkcji i przechowywania mleka oraz higieny pomieszczeń, w których przechowywane jest mleko. Poznali behawior zwierząt, warunki utrzymania. Hodowca omówił codzienne czynności związane z obsługą krów (dój, żywienie, rozród, profilaktyka) oraz wymagania jakie musi spełniać gospodarstwo, żeby produkcja mleka była opłacalna. Podczas zajęć hodowca  oprowadził uczniów po swoim gospodarstwie, dzięki czemu mogli zapoznać się z maszynami i urządzeniami niezbędnymi do pracy w gospodarstwie prowadzącym produkcję mleka.

Kształcenie zawodowe to integracja i korelacja  wiedzy i praktyki, dlatego część zajęć polegała na wykonywaniu zadań praktycznych: czyszczeniu korytarza w oborze, koryt, stanowisk dla bydła oraz zadawaniu pasz objętościowych soczystych i suchych zwierzętom.

Dzięki tym zajęciom w terenie uczniowie mogli skonfrontować zdobytą wiedzę z produkcji zwierzęcej i uzupełnić o cenne informacje, których udzielił hodowca.