Nauczanie zdalne przedłużone do 25.04.2021 r.

Nauczanie zdalne przedłużone do 25.04.2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia  2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  nauczanie zdalne zostało przedłużone  do 25 kwietnia 2021 r.

Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie  przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., będą realizować zajęcia praktyczne stacjonarnie w szkole, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

W pozostałych klasach zajęcia praktycznej nauki zawodu są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrekcja