Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,

ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości

Józef Piłsudski

            Trzeciego maja 2021 r. mija 230 rocznica uchwalenia przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim w Warszawie historycznej Ustawy Rządowej zwanej Konstytucją 3 Maja. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie pisana, nowoczesna konstytucja, mająca na celu reformę ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Niosła gwarancję swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości oświecenia. Stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

27 listopada 2020 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Chcąc uczcić Narodowe Święto Konstytucji przedstawiamy prezentację zawierającą najistotniejsze fakty z tym związane.

https://view.genial.ly/60826f9d7b1d990dc68a67f2