OZE zawód przyszłości

OZE zawód przyszłości

Przyszli uczniowie Zespołu Szkół w Oleszycach już od września 2021 roku będą mieli możliwość kształcenia w nowym, przyszłościowym zawodzie, czyli w Technikum w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Troska o ochronę środowiska oraz zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy spowodowane wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii zwiększają zapotrzebowanie na monterów instalacji fotowoltaicznych.

Celem pięcioletniego kształcenia w Technikum OZE jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie montażu, uruchamiania i eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.  Warto podkreślić, że kształcenie zawodowe, w tym praktyki zawodowe i staże będą realizowane we współpracy z pracodawcami. W związku z tym 10 maja 2021 roku zostało podpisane porozumienie Zespołu Szkół w Oleszycach z firmą energetyczną ”EkoVolt” państwa Agnieszki i Dominika Syczów, uhonorowanych certyfikatem „Profesjonalnego Sprzedawcy”.

Zajęcia praktyczne w firmie „EkoVolt” pozwolą młodzieży poznać tajniki zawodu od strony praktycznej z uwzględnieniem treści podstawy programowej kształcenia w Technikum w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej firmy „EkoVolt”:  http://ekovolt.pl/

Zapraszamy Ósmoklasistów zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii do rozpoczęcia nauki w Zespole Szkół w Oleszycach!