Organizacja pracy szkoły w dniach  od 17 do 30 maja 2021 r.

Organizacja pracy szkoły w dniach  od 17 do 30 maja 2021 r.

Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów teoretycznych i zajęć praktycznych w dniach od 17 do 30 maja 2021 r. realizowane są w formie hybrydowej zgodnie z opracowanym harmonogramem udostępnionym przez dziennik elektroniczny.

Zajęcia dydaktyczne realizowane w formie stacjonarnej odbywają się  przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Uczniowie mieszkający w internacie od 17 maja uczestniczą w zajęciach dydaktycznych w formie stacjonarnej, odbywających się w szkole.

Maria Baran

dyr. Zespołu Szkół w Oleszycach