Gastronomiczne

Gastronomiczne

Kucharz /TG.07./ Technik żywienia i usług gastronomicznych  /TG.07. i TG.16./

BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) DAJĄCE KWALIFIKACJE Z BRANŻY GASTRONOMICZNEJ.

TRWA NABÓR!!! ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ PO ZEBRANIU GRUPY!!!

ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE POSZUKIWANE NA LOKALNYM, KRAJOWYM I EUROPEJSKIM RYNKU PRACY!!!

Harmonogram zajęć KKZ  TG.16

KKZ – kwalifikacja TG.07. KKZ – kwalifikacja TG.16.
Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie potraw i napojów Nazwa kwalifikacji: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Czas trwania: 4 semestry Czas trwania: 2 semestry
Zadania zawodowe:

 1. przechowywanie żywności;
 2. sporządzanie potraw i napojów;
 3. wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.
Zadania zawodowe:

 1. ocenianie jakości żywności;
 2. planowanie i ocena żywienia;
 3. organizowanie produkcji gastronomicznej;
 4. planowanie i realizacja usług gastronomicznych.
Co daje ukończenie kursu wraz ze zdanym egzaminem?

 • Po zakończeniu kursu jego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji TG.07., które uprawnia do zdawania egzaminu zawodowego.
 • Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Świadectwo potwierdzające kwalifikację TG.07.
 • Jeżeli uczestnik kursu zda egzamin i posiada wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe uzyskuje Dyplom potwierdzający kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz.
Co daje ukończenie kursu wraz ze zdanym egzaminem?

 • Po zakończeniu kursu jego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji TG.07., które uprawnia do zdawania egzaminu zawodowego.
 • Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Świadectwo potwierdzające kwalifikację TG.07.
 • Osoba, która zdała egzamin z kwalifikacji TG.16. i kwalifikacji TG.07.oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Co daje posiadanie kwalifikacji TG.07. i TG.16.?

Posiadając kwalifikację TG.07. można znaleźć zatrudnienia na stanowisku kucharza/pomocnika kucharza w:

– przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługowo – gastronomiczną: restauracjach, barach, bufetach, kawiarniach czy firmach cateringowych;

– placówkach żywienia zbiorowego: hotelach, sanatoriach, szpitalach, szkołach itp.,

Osoby, które dodatkowo zdobędą kwalifikację TG.16. mogą pracować:

– w komórkach zaopatrzeniowych, rozliczeniowych i kontrolnych przedsiębiorstw gastronomicznych;

– jako kierownicy/managerowie w barach, restauracjach, kawiarniach, firmach cateringowych i innych firmach branży gastronomicznej.

Obie kwalifikacje dają również możliwość założenia i prowadzenia własnej firmy.