Rolnicze

Rolnicze

Zawód: Rolnik /RL.03./;Technik rolnik /RL.03. i RL.16./

TRWA CIĄGŁY NABÓR NA KURSY ZAWODOWE !!!

KKZ RL.03  – UWAGA zmiana harmonogramu zajęć RL.03 NOWY

KKZ – kwalifikacja RL.03: KKZ – kwalifikacja RL.16.
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie produkcji rolniczej Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Czas trwania: 4 semestry Czas trwania: 2 semestry
Zadania zawodowe:

 1. wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 2. prowadzenie i obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 3. prowadzenie sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
 4. obliczanie opłacalności produkcji rolniczej
Zadania zawodowe:
 1. organizowanie i nadzorowania produkcji roślinnej;
 2. organizowanie i nadzorowania produkcji zwierzęcej;
 3. podejmowanie decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.
 Co daje ukończenie kursu wraz ze zdanym egzaminem?

 • Po zakończeniu kursu jego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji Rl.03, które uprawnia do zdawania egzaminu zawodowego.
 • Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Świadectwo potwierdzające kwalifikację RL.03. uzyskując w ten sposób KWALIFIKACJE ROLNICZE.
 • Jeżeli uczestnik kursu zda egzamin i posiada wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe uzyskuje Dyplom potwierdzający kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie rolnik.
Co daje ukończenie kursu wraz ze zdanym egzaminem?

 • Po zakończeniu kursu jego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji Rl.16, które uprawnia do zdawania egzaminu zawodowego.
 • Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Świadectwo potwierdzające kwalifikacje RL.16. uzyskując w ten sposób KWALIFIKACJE ROLNICZE.
 • Osoba, która zdała egzamin z kwalifikacji RL.16 i kwalifikacji RL.03 oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika rolnika.

Kursy są kierowane do osób, które:

– chcą zdobyć kwalifikacje rolnicze umożliwiające nabywanie ziemi, przejmowanie i prowadzenie gospodarstw rolnych, uzyskiwanie dopłat z ARiMR,

– po kursie chcą profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą,

– uzyskały bądź chcą uzyskać dotację w programie „Młody rolnik”.

Kurs nauki jazdy – kat. T (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Pełna oferta kursów ZOBACZ

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW TRWAJĄCYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

WYKAZ SAL

Uwaga!

Osoby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do sekretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.