Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

10 maja 2018 r. w Zespole Szkół w Oleszycach odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego organizowany w ramach pilotażowego projektu „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie i pracownicy szkoły. Podczas spotkania na auli edukator zaprezentował zgromadzonym uczniom i nauczycielom założenia programu . Rozmawialiśmy na temat portali społecznościowych, hejtu, ochrony danych i wizerunku. Edukator wyjaśniał uczniom, że w Internecie nic nie ginie. Po spotkaniu odbyły się warsztaty, w których wzięli uczniowie z trzech wybranych klas. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z pojęciem „sekstingu”. Młodzieży zwrócono uwagę przede wszystkim na dbałość o swój wizerunek w sieci, bezpieczeństwo finansów, sposoby odpowiedniego zabezpieczania swoich kont na portalach społecznościowych. Uczniowie pracując w grupach dzielili się swoimi obawami i spostrzeżeniami na forum klasy. Z przeprowadzonych w trakcie spotkania quizów wynika, że uczniowie mają świadomość jakie korzyści, ale również jakie zagrożenia, niesie za sobą świat wirtualny.