Kształcenie na odległość – komunikat dyrektora

Kształcenie na  odległość – komunikat dyrektora

Ze względu na zagrożenie zarażenia koronawirusem oraz w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. dotyczącą organizacji kształcenia na odległość w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r., w Zespole Szkół w Oleszycach kształcenie będzie realizowane zdalnie. Uczniowie są zobligowani do uczestnictwa w zdalnym nauczaniu, które będzie dawało możliwość oceniania i realizowania podstawy programowej. Proszę o śledzenie na bieżąco informacji i komunikatów zamieszczanych w dzienniku elektronicznym, stronie internetowej szkoły oraz stały kontakt z Nauczycielami i Wychowawcami.

Informacje na temat kształcenia na odległość – nowych regulacji prawnych można znaleźć na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

Życzę powodzenia w nowej przestrzeni edukacyjnej!