Próbna matura online 2-8.04.2020

Próbna matura online 2-8.04.2020

Organizacja i przebieg próbnego egzaminu maturalnego

 1. Uczeń na kilka minut przed godz. 9:00 lub 14:00 pobiera ze strony www.cke.gov.pl lub oke.krakow.pl arkusz (i dołączone pliki).
 2. Uczeń rozwiązuje samodzielnie arkusz w wyznaczonym czasie, zapisuje rozwiązania w stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
 3. Uczeń przesyła e-mailem niezwłocznie uzupełniony plik arkusza nauczycielowi uczącemu dany przedmiot.
 4. Nauczyciel sprawdza prace i odsyła komentarz e-mailem uczniowi. Uzyskany wynik procentowy po sprawdzeniu pracy przez Nauczyciela jest wpisywany do dziennika.
Terminy próbnego egzaminu maturalnego
Data Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00 Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00
2 kwietnia (czwartek) język polski (PP) ·       język polski (PR)

·       fizyka (PR)

3 kwietnia (piątek) matematyka (PP) ·       matematyka (PR)

·       filozofia (PR)

·       język łaciński (PR)

·       historia sztuki (PR)

·       historia muzyki (PR)

6 kwietnia (poniedziałek) języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP) języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)
7 kwietnia (wtorek) ·       biologia (PR)

·       wos (PR)

·       geografia (PR)

·       informatyka (PR)

8 kwietnia

(środa)

·       chemia (PR)

·       język litewski (PP)

·       język białoruski (PP)

·       język ukraiński (PP)

·       historia (PR)

·       język litewski (PR)

·       język białoruski (PR)

·       język ukraiński (PR)

Dodatkowe informacje na stronach CKE i OKE

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych:

 • informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami;
 • arkusze próbne, arkusze pokazowe;
 • zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek;
 • filmy dot. egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii, biologii;
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;
 • materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego;
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego
 • zbiory zadań z matematyki;
 • 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki;
 • arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019.