COVID-19 informacje

Regulacje prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 (harmonogram działań i materiały w zakładce Aktualności)

Bezpieczny powrót do szkoły – wskazówki dla ucznia i rodzica

Bezpieczeństwo w drodze i ze szkoły

Wytyczne dotyczące transportu

Regulaminy

Regulamin organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin użyczenia sprzętu komputerowego

Procedury obowiązujące w szkole: