Looking for talents

Looking for talents

 XI edycja powiatowego konkursu „Looking for Talents”

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI edycji powiatowego konkursu recytatorskiego Looking for Talents.
Tegoroczne spotkanie pod hasłem „ Samotność przestrzeni ” poświęcone zostanie twórczości Emily Dickinson – jednej
z najbardziej tajemniczych i oryginalnych amerykańskich poetek XIX wieku, prekursorki poezji współczesnej.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół średnich powiatu lubaczowskiego. Jego celem jest rozwijanie zdolności recytatorskich i językowych młodzieży, wyszukiwanie talentów oraz zainteresowanie młodych ludzi światową  poezją. Uczestnicy zmagań konkursowych przygotowują recytację dwóch wierszy: jeden w języku polskim i drugi w wybranym języku obcym: angielskim lub niemieckim. W tym roku ze względu na stan zagrożenia epidemicznego przesłuchania konkursowe odbędą się w zmienionej formie. Ocenie jury podlegać będą nagrania filmowe prezentacji artystycznych uczestników, które należy dostarczyć na elektronicznym nośniku danych do sekretariatu Zespołu Szkół w Oleszycach do 30 listopada 2020.

Prosimy o czytelne opisanie nośnika danych: imię, nazwisko uczestnika, nazwa szkoły oraz dołączenie karty zgłoszeń
i oświadczeń.

Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród laureatom podamy na stronie internetowej szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Załączniki:
1. Regulamin
2. Karat zgłoszenia
3. Oświadczenie