SKS

 

Program „Szkolny Klub Sportowy”

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Koordynatorem wojewódzkim na terenie województwa podkarpackiego jest Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów naszej szkoły, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów są prowadzone w dniach:

T.Kida – wtorek 18:30 – 20:00, środa 14:00 – 15:00,

P.Paryniak – środa 15:00 – 16:00, piątek 14:00 – 15:00