Technik rolnik

1.Technik rolnik to zawód z przyszłością, otwarty na wyzwania zmieniających się technologii produkcji, szybkiego postępu technicznego oraz cywilizacyjnego. Wraz z tymi zmianami wzrasta zapotrzebowanie na osoby wykształcone, przedsiębiorcze i kreatywne, które będą prowadziły własne gospodarstwa z wykorzystaniem intensywnych technologii i rachunku ekonomicznego, ale również ekologicznych metod produkcji.

2. Informacje dodatkowe

 1. Realizowana innowacja: Ekoturystyka.
 2. Indywidualna praktyka zawodowa w specjalistycznych gospodarstwach rolnych.
 3. Staże zagraniczne.
 4. Kursy specjalistyczne: Kurs chemizacji rolnictwa, Kurs operatora kombajnów zbożowych, Kurs obsługi wózków widłowych.
 5. Udział w Kursie prawa jazdy kat. T w ramach działającego przy szkole Ośrodka Szkolenia Kierowców.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1.  Kwalifikacja 1: ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.
 2.  Kwalifikacja 2: ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik rolnik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 2. prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 3. prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,
 4. organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 5. podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego,
 6. uzyskania uprawnień rolniczych np. umożliwiających zakup ziemi, jej dziedzicznie oraz korzystania ze środków finansowych Unii Europejskiej, prawo jazdy kat. T, kurs chemizacji rolnictwa, operatora kombajnów zbożowych itp.

5. Technik rolnik znajdzie zatrudnienie w:

 1. rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą,
 2.  instytucjach służby rolnej, urzędach gminy,
 3. samodzielnie prowadzonych indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz prowadzonej własnej działalności gospodarczej (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, a także marketing produktów rolniczych itp.).

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)

 1. stanowiska komputerowe dla nauczyciela i uczniów z dostępem do Internetu,
 2. maszyny rolnicze: ciągniki rolnicze, pługi, brony, agregaty uprawowe, siewniki, sadzarka, glebogryzarka, kosiarki, opryskiwacze, rozsiewacze nawozów, środki transportowe,
 3. modele maszyn i silników oraz ich przekroje,
 4. narzędzia ręczne stosowane w rolnictwie,
 5. poletka demonstracyjne,
 6. szkolne gospodarstwo rolne z przeznaczeniem na produkcję roślinną,
 7. próbki nasion roślin,
 8. próbki nawozów,
 9. literatura branżowa, programy ochrony roślin,
 10. pracownia techniki rolniczej,
 11. pracownia obróbki ręcznej,
 12. warsztaty.