Ogrodnik

1. Praca w zawodzie ogrodnika polega na produkcji i pielęgnacji roślin – zarówno w gruncie, jak i w obiektach zamkniętych, a także na porządkowaniu i sprzątaniu terenu otaczającego zieleń. Przedmiotem produkcji mogą być warzywa, owoce, rośliny jadalne, rośliny ozdobne, grzyby jadalne uprawiane w gruncie i pod osłonami. Ogrodnik producent – rozmnaża rośliny uprawne. Przygotowuje glebę, przeprowadza zabiegi uprawowe, tj. orka, bronowanie, kultywatorowanie.

2. Informacje dodatkowe

 1. Uzyskanie dodatkowych uprawnień w ramach realizowanych w szkole kursów: Kurs obsługi wózków widłowych, Kurs chemizacji rolnictwa
 2. Udział w  Kursie prawa jazdy kat. T w ramach działającego przy szkole Ośrodka Szkolenia Kierowców.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1. OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

4.  Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie ogrodnik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych;
 2. wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;
 3. prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie.

Absolwent jest również przygotowany do:

 1. uzyskania uprawnienia do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin,
 2. kierowania pojazdem silnikowym oraz egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.

5. Ogrodnik znajdzie zatrudnienie w:

 1. ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych,
 2. gospodarstwach szkółkarskich oraz zakładach aranżacji, konserwacji
  i pielęgnacji terenów zieleni,
 3. ogrodnictwach ekologicznych,
 4. gospodarstwach z uprawami roślin zielarskich i grzybów jadalnych,
 5. sklepach ogrodniczych,
 6. samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 1. stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu,
 2. maszyny rolnicze/ogrodnicze: mikrociągnik ogrodniczy, ciągniki rolnicze, pługi, brony, agregaty uprawowe, siewniki, sadzarka, glebogryzarka, kosiarki, opryskiwacze, rozsiewacze nawozów, rębak ogrodniczy,
 3. środki transportowe,
 4. narzędzia ogrodnicze do pielęgnacji i uprawy roślin,
 5. ekologiczny sad jabłoniowy,
 6. szkolne gospodarstwo z przeznaczeniem na warzywnik, produkcję roślin ozdobnych, sadowniczych,
 7. skarpa,
 8. rabaty,
 9. ogródki przyszkolne z nasadzeniami roślin ozdobnych,
 10. próbki nasion roślin warzywnych, ozdobnych,
 11. próbki nawozów ogrodniczych,
 12. literatura branżowa,
 13. programy ochrony roślin,
 14. tunel do uprawy roślin (złożony pod wiatą),
 15. pracownia techniki rolniczej.