Operator maszyn leśnych

1. Operator maszyn leśnych zajmuje się pozyskiwaniem drewna i innych produktów leśnych, obsługą, konserwacją oraz drobnymi naprawami maszyn i urządzeń leśnych, wykonywaniem urządzeń łowieckich oraz obiektów małej architektury związanej z turystycznym zagospodarowaniem lasu, wykonywaniem prac związanych z hodowlą, ochroną lasu i ochroną przeciwpożarową oraz wykonywaniem prac konserwacyjnych w terenie leśnym (przepusty, mostki, rowy melioracyjne, drogi leśne). W leśnictwie wdrażane są nowoczesne technologie, co skutkuje doskonaleniem metod i sposobów prowadzenia gospodarki leśnej we wszystkich jej dziedzinach. Przykładem jest coraz częściej stosowane maszynowe pozyskanie drewna.

2. Informacja dodatkowe

 1. Uzyskanie dodatkowych uprawnień w ramach realizowanych w szkole kursów:  Kurs obsługi wózków widłowych, Kurs pilarza – drwala, uprawniający do samodzielnej  ścinki drzew stojących.
 2. Udział w  Kursie prawa jazdy kat. T w ramach działającego przy szkole Ośrodka Szkolenia Kierowców.
 3. Klasa patronacka Nadleśnictwa Oleszyce.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1: RL.01. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie operator maszyn leśnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. pozyskiwania surowca drzewnego i innych produktów leśnych,
 2. wykonywania zabiegów stosowanych w gospodarce leśnej,
 3. prowadzenia i obsługi ciągnika wraz z urządzeniami doczepianymi i podwieszanymi,
 4. obsługiwania i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych do prac leśnych.

5. Operator maszyn leśnych znajdzie zatrudnienie w:

 1. zakładach usług leśnych i przedsiębiorstwach remontowo-budowlanych gospodarki leśnej,
 2. gospodarstwach szkółkarskich i zakładach pielęgnacji zieleni,
 3. sferze usług na rzecz leśnictwa, budownictwa wodnego i drogowego (przedsiębiorstwach budownictwa leśnego, wodnego i drogowego).

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 1. stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu,
 2. symulator pracy leśnych maszyn wielooperacyjnych: harwestera i forwardera,
 3. trenażery do nauki ścinki drzew,
 4. sprzęt mechaniczny: pilarki spalinowe wraz z kompletami odzieży ochronnej, pilarka na wysięgniku, nożyce spalinowe, kosy spalinowe, dmuchawa plecakowa
 5. maszyny do prac leśnych: przyczepa kłonicowa z żurawiem (chwytak plus głowica ścinkowo-okrzesująca), kleszcze zrywkowe, płyta oporowa leśna z wciągarką,
 6. ciągniki rolnicze,
 7. narzędzia stosowane w pracach leśnych,
 8. pracownia techniki rolniczej,
 9. gabloty: gatunki drzew, siewki, szyszki, huby, szkodniki,
 10. zbiory entomologiczne
 11. zbiory zielnikowe roślin, atlasy roślin, atlasy i preparowane okazy zwierząt, mapy leśne,
 12. klucze do oznaczania drzew i krzewów, atlasy rodzimych i obcych gatunków roślin drzewiastych,
 13. klucze do oznaczania owadów,
 14. literatura branżowa (leśna),
 15. instrukcje przeciwpożarowe, ochrony lasu, zasady hodowli lasu,
 16. przyrządy do pomiaru drzew (taśmy, klupy, dalmierze, wysokościomierze)
 17. próbki gatunków drewna, okazy drewna z korą,
 18. przyrządy do pomiaru drewna,
 19. ciągnik rolniczy z przyczepą do nauki jazdy,
 20. niwelatory, dalmierze, wysokościomierze.