Samorząd uczniowski

Rada Samorządu

Przewodnicząca Zespołu Szkół w Oleszycach:

Przewodnicząca Technikum nr 1 w Oleszycach:

Przewodniczący Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Oleszycach:

 

Agnieszka Grochowicz kl. II pRŻ

Marlena Kwaterczak kl. II gTH

Patryk Haliniak kl. II BSo

 

Zastępcy przewodniczących: pełniący funkcję od stycznia 2021 roku
Skarbnicy: pełniący funkcję od stycznia 2021 roku
Sekretarze: pełniący funkcję od stycznia 2021 roku

 

Opiekun Samorządu:                              Agnieszka Kapel
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia:          Kazimierz Wać

 

Wstęp do planu pracy US

Plan pracy SU 2020-2021

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Podstawowe zasady społecznego współżycia w szkole ustalone w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego

Uczniowie naszej szkoły zobowiązani są do kulturalnego zachowania się w szkole:

-należy uprzejmie zwracać się do pracowników szkoły i do siebie nawzajem,

-należy częściej używać słów „magicznych” – proszę, przepraszam, dziękuję,

-wyklucza się stosowanie wulgaryzmów,

-nie wolno na terenie szkoły palić papierosów, pić alkoholu, przebywać pod wpływem narkotyków, dopuszczać się kradzieży, czy też    stosować jakiekolwiek formy przemocy,

-nie należy publicznie okazywać uczuć swojej sympatii (całowanie, siadanie na kolanach),

-przed wejściem do pokoju nauczycielskiego zawsze należy pukać, a następnie zaczekać, aż wyjdzie nauczyciel,

-nie utrudniać przejścia na korytarzach, należy przestrzegać ruchu prawostronnego,

-nie należy siadać na schodach.