Samorząd uczniowski

Rada Samorządu

Przewodnicząca: Zuzanna Szewczuk
Zastępca przewodniczącej: Kinga Kowalska
Skarbnik: Andrzej Chapko
Sekretarz: Renata Furgała

 

Opiekun Samorządu:                              Agnieszka Kapel
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia:          Kazimierz Wać

Plan pracy SU 2019 – 2020

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Podstawowe zasady społecznego współżycia w szkole ustalone w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego

Uczniowie naszej szkoły zobowiązani są do kulturalnego zachowania się w szkole:

-należy uprzejmie zwracać się do pracowników szkoły i do siebie nawzajem,

-należy częściej używać słów „magicznych” – proszę, przepraszam, dziękuję,

-wyklucza się stosowanie wulgaryzmów,

-nie wolno na terenie szkoły palić papierosów, pić alkoholu, przebywać pod wpływem narkotyków, dopuszczać się kradzieży, czy też    stosować jakiekolwiek formy przemocy,

-nie należy publicznie okazywać uczuć swojej sympatii (całowanie, siadanie na kolanach),

-przed wejściem do pokoju nauczycielskiego zawsze należy pukać, a następnie zaczekać, aż wyjdzie nauczyciel,

-nie utrudniać przejścia na korytarzach, należy przestrzegać ruchu prawostronnego,

-nie należy siadać na schodach.