Doradztwo zawodowe

„Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować.”

                                                                     Konfucjusz

Szkolny doradca zawodowy: mgr  Tomasz Kida

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

– systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

– gromadzenie,aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

– prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

– koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

– współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Godziny pracy doradcy zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 (od 02.09.2019r.):

Poniedziałek: 11:30 – 12:15

Wtorek:            8:00 – 11:30

Środa:               8:00-12:15

Czwartek:       10:40 – 11:30, 13.10-14.55

 

Gabinet doradcy mieści się na II piętrze.