Technik turystyki wiejskiej

 1. Technik turystyki wiejskiej jest zawodem nowym, poszukiwanym w kraju i na terenie UE. Technik turystyki wiejskiej zajmuje się każdą formą turystyki, odbywającą się w środowisku wiejskim i wykorzystującą wszelkie jego walory. Ukończenie tego kierunku daje nie tylko wiele możliwości rozwoju zawodowego, ale pozwala również na bezpłatne uzyskanie kwalifikacji rolniczych, niezbędnych do zakupu ziemi rolnej przez osoby niebędące w świetle prawa rolnikami i otrzymania dofinansowania z wielu programów wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, w tym działania: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do samodzielnej organizacji imprez i usług turystycznych oraz do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością, stanowiąc ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania urlopu.
 1. Informacje dodatkowe
 1. Realizowana innowacja – animacja czasu wolnego
 2. Kursy specjalistyczne możliwe do realizacji w trakcie kształcenia: Kurs chemizacji rolnictwa, Kurs operatora kombajnów zbożowych, Kurs obsługi wózków widłowych.
 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
 1. Kwalifikacja 1: TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.
 2. Kwalifikacja 2: TG.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.
 1. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. planowania i organizowania pobytu turystom w na obszarach wiejskich,
 2. planowania, organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
 3. prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego,
 4. dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności,
 5. obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.
 1. Technik turystyki wiejskiej znajdzie zatrudnienie w:
 1. indywidualnych gospodarstwach rolnych  i agroturystycznych,
 2. obiektach noclegowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich,
 3. biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej,
 4. organach administracji samorządowej zajmującej się organizacją i promocją turystyki,
 5. organizacjach branżowych, fundacjach i stowarzyszeniach, domach wczasowych, sanatoriach,
 6. samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej z zakresu świadczenia usług agroturystycznych i turystycznych.
 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)
 1. stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu,
 2. stanowiska komputerowe dla uczniów,
 3. oprogramowanie biurowe, użytkowe i specjalistyczne
 4. pracownia symulacyjna – biuro podróży „GlobTour” wraz z ladą recepcyjną,
 5. literatura branżowa, przewodniki, atlasy,
 6. katalogi ofert  biur podróży,
 7. kasa fiskalna, urządzenia i sprzęt biurowy
 8. materiały promocyjne,
 9. komputerowy program rezerwacyjny SART,
 10. sprzęt i urządzenia rolnicze