Zebrania z rodzicami

Terminy wywiadówek ogólnoszkolnych w roku szkolnym 2020/2021

Zebrania z rodzicami
1. Zebranie informacyjno-organizacyjne – wszystkie klasy. Wybory do Rady Rodziców. 11.09.2020 r. (piątek) godzina 16.00
2. Wywiadówka   – informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz zachowaniu uczniów: klasy maturalne 13.11.2020 r. (piątek) godzina 16.00
3. Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas – informacja o przewidywanych ocenach w klasach I, II, III, podsumowanie półrocza w klasach maturalnych 11.12.2020 r. (piątek) godzina 16.00
4. Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas. Podsumowanie półrocza w klasach I, II, III. 05.02.2021 r. (piątek) godzina 16.00
5. Wywiadówka – wszystkie klasy. W klasach maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach rocznych. 26.03.2021 r. (piątek) godzina 16.00
6. Spotkanie z rodzicami – informacje o przewidywanych ocenach rocznych. 28.05.2021 r. (piątek) godzina 16.00
7. Zebrania międzyokresowe oraz informujące o wynikach w nauce na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych Termin ustala wychowawca