Szkolny doradca zawodowy

„Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować.”

                                                                     Konfucjusz

Szkolny doradca zawodowy: mgr inż. Anna Maksymowicz

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

– systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

– gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

– prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

– koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

– współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Godziny pracy doradcy zawodowego w roku szkolnym 2020/2021:

Poniedziałek: 07:15 – 08:00; 13:10 – 13:55

Wtorek: 07:15 – 08:00

Środa: 07:15 – 08:00

Czwartek: 07:15 – 08:00 (BSIs nr 1)

Piątek: 10:40 – 11:25 (T nr 1); 11:30 – 13:05

 

Gabinet doradcy mieści się na II piętrze.