eTwinning

eTwinning

Realizowane projekty:

„Zielony utrwalony”

Ekologia okiem młodzieży- jak rozwiązać problemy ekologiczne w różnych regionach Polski.

Cele projektu:

Uczeń zna swoje środowisko, formy ochrony przyrody.
Uczeń potrafi wymienić zagrożenia środowiska w swoim regionie.
Uczeń wie, jak reagować na rozpoznane zagrożenia.

Postęp działań

1. Prezentacja uczestników i szkół uczestniczących w projekcie-18.10.2019
2. Stworzenie logo projektu i wybór najlepszego-4.11.2019
3. Tworzenie map słownictwa dotyczących problematyki ochrony środowiska-11.11.2019.

Spodziewane rezultaty

Quiz na temat ochrony środowiska.
Poszerzenie znajomości problematyki ochrony środowiska zaprzyjaźnionych regionów Polski.
Prezentacja na temat sposobów ochrony najbliższej okolicy.
Kalendarz imprez ekologicznych.

Pierwsze zadanie wykonane!!!

Uczniowie biorący udział w projekcie „Zielony utrwalony” zrealizowali zadanie, którego celem było stworzenie kodów QR. Uczniowie zakodowali informacje o sobie i przekazali przez platformę eTwinningTwinSpace kolegom z zaprzyjaźnionych szkół.

Poznajemy się.

Dzięki wymianie QR kodów za pośrednictwem strony E-twinning, uczniowie z ZS w Oleszycach,  mieli możliwość poznać osoby biorące udział w projekcie.
Uczennice skanowały kody QR, które otrzymaliśmy z LO w Rzeszowie i Dębicy.

 

MAPA MYŚLI

Ukończyliśmy kolejny etap projektu „Zielony utrwalony”.

Uczennice klasy I Technikum Żywienia z ogromnym zaangażowaniem zabrały się do pracy zarówno przy komputerach jaki i przy brystolu.  Wykorzystały do tego swoje umiejętności m in. z zakresu znajomości języka niemieckiego.

Oczywiście temat wiodący „mapy myśli” to – ekologia i zmiany klimatu, które są jednym z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

Nasi zaprzyjaźnieni uczniowie z projektu także przygotowali mapę myśli lecz w języku angielskim.

Po wykonaniu „mapy myśli” zamieściliśmy nasze  prace na portalu E twinning, w celu wymiany doświadczeń  z zakresu ochrony środowiska.  Będzie to przedmiotem naszych kolejnych prac – zadań w celu zwiększenia świadomości w tak ważnym temacie jakim jest ochrona środowiska.

 

etwinning

Kolejny projekt  e-Twinning 

rok szkolny 2020/2021

Szkoły branżowe i techniczne w eTwinning

Jest to międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli pracujących w szkołach branżowych i technicznych. Głównym celem grupy jest wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie zagadnień związanych z realizowaniem projektów eTwinning w szkołach o profilu zawodowym.

Znajdziemy tu inspiracje do podjęcia działań projektowych z uczniami szkół technicznych i branżowych, a także możliwość udziału w webinariach (przykłady działań aktywnych eTwinnerów, ciekawe narzędzia TIK).

Grupę prowadzi Łukasz Kamiński, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku – do grupy dołączyło 50 etwinnerów z całego kraju wraz ze swoimi uczniami a koordynatorem naszej szkoły  tym projekcie jest p. Alicja Obirek oraz p. Beata Kuczek – Niechaj.

 

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym planem działania grupy na rok szkolny 2020/2021:

 

TERMIN ZADANIE
Po uruchomieniu grupy

(sierpień/wrzesień 2020)

Poznajmy się – zamieszczenie wpisów o sobie, z wyróżnieniem profilu zawodowego szkoły i nauczanego przedmiotu

 

21-27 września 2020 Europejski Dzień Języków

– przygotowanie z uczniami słowników pojęć związanych z zawodem (język polski i/lub wybrany język obcy)

21 września – 04 października 2020 Konkurs na plakat lub ulotkę promującą naukę w szkołach o profilu zawodowym

 

19-23 października 2020 Spotkanie on-line „Działania projektowe w szkole o profilu zawodowym” (nauczyciel, który zrealizował projekt dzieli się dobrymi praktykami)
listopad 2020 (i kontynuacja) Narzędzia TIK w pracy projektowej – utworzenie bazy narzędzi (i pomysłów) przydatnych w szkole o profilu zawodowym
1 – 13 grudnia 2020 Spotkanie/ szkolenie online
Styczeń – luty 2021 Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w szkole średniej – dzielenie się pomysłami i aktywnościami na temat cyberbezpieczeństwa
Marzec 2021 Charakterystyka pracy w zawodzie – komiksy

 

Kwiecień 2021 BHP w pracy zawodowej – tworzenie infografik promującej bezpieczne zachowania w pracy
Maj 2021 Spotkanie on-line „Działania projektowe w szkole o profilu zawodowym” (nauczyciel, który zrealizował projekt dzieli się dobrymi praktykami)
Czerwiec 2021 Ewaluacja podjętych przez grupę działań – ankieta ewaluacyjna

 

Już w drugiej połowie września przystąpiliśmy do pierwszej, wspólnej aktywności związanej z obchodami Europejskiego Dnia Języków i przygotowaniem przez uczniów słowników pojęć związanych z zawodem.

W dniach 21-27 września 2020 na stronie https://groups.etwinning.net/files/collabspace/6/96/896/120896/images/b595a916e.jpg opublikowaliśmy swoje prace, czyli słowniczki przygotowane w mindmap: