Liceum Ogólnokształcące

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE słuchaczy odbędzie się w dniu 28.09.2018 r. o godz. 13.30

po spotkaniu zajęcia wg harmonogramu

 

Warunki przyjęcia: Wymagana dokumentacja przy przyjęciu: Czas trwania nauki:

 – ukończony 18 rok życia,

 – brak egzaminów wstępnych,

 – złożenie wymaganych dokumentów.

 

 

 – oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,

 – 3 zdjęcia,

 – podanie o przyjęcie (wzór podania w zakładce: Do pobrania),

 – przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości.

– 4 semestry – dla absolwentów ZSZ

– 6 semestrów – dla absolwentów szkoły podstawowej/gimnazjum

 

 

 

 

 

 WYKAZ SAL

 Wzór strony tytułowej pracy kontrolnej