Szkoła Policealna

TRWA NABÓR!!! ZAJĘCIA JUŻ OD WRZEŚNIA 2018 r.

Oferta na rok szkolny 2018/2019 Warunki przyjęcia: Wymagana dokumentacja przy przyjęciu:

Szkoła policealna w zawodach:

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (kwalifikacje rolnicze),

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY ,

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCHNOWOŚĆ.

 

 – wykształcenie średnie (posiadanie świadectwa maturalnego nie jest wymagane),

 – brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,

  – złożenie wymaganych dokumentów.

 

 

 – oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,

 – 3 zdjęcia,

 – zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

 – podanie o przyjęcie (wzór podania w zakładce: Do pobrania),

 – przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości.

 

Okres kształcenia: 4 semestry (2 lata). Zajęcia odbywają się w formie zaocznej: piątki po południu i soboty, co dwa tygodnie. NAUKA JEST BEZPŁATNA.

INFORMACJE DLA SŁUCHACZY SZKÓŁ POLICEALNYCH

Harmonogram sesji egzaminacyjnej:

 – semestr II

 – semestr IV

Harmonogram zajęć dla słuchaczy:

 II semestru Szkoły Policealnej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

 IV semestru Szkoły Policealnej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

WYKAZ SAL

PRAKTYKI ZAWODOWE

Podanie o zwolnienie z odbywania praktyk zawodowych

Wzór strony tytułowej pracy kontrolnej

Podanie o przyjęcie do Szkoły Policelanej w zawodzie technik turystyki wiejskiej