Wyposażenie pracowni hotelarskiej

W ramach projektu „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą na rynku pracy w powiecie lubaczowskim” w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym powstała nowoczesna pracownia hotelarska przeznaczona na potrzeby kształcenia praktycznego dla zawodu technik hotelarstwa. Pracownię tę tworzą dwuosobowy pokój hotelowy z dostawką oraz węzeł higieniczno – sanitarny. Zaadaptowano oraz doposażono pomieszczenia mieszkalne w taki sposób, aby stwarzały one naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.