Kurs carvingu -I edycja

Uczniowie Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w I edycji Kursu carvingu, który w dniach 18 -19 kwietnia 2017 r. odbył się
w murach naszej szkoły.  Kurs ten został zrealizowany w ramach projektu unijnego pn. „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego, szansą na rynku pracy w powiecie lubaczowskim”. Celem kursu było zdobycie wiedzy z zakresu sztuki dekoracji potraw z wykorzystaniem technik rzeźbienia w owocach
i warzywach. Kursanci zapoznali się z historią dekoracji wykonywanej z warzyw i owoców, rodzajami narzędzi i surowców wykorzystywanych do carvingu, a także sposobami sporządzania dekoracji, zasadami ich przechowywania i prezentacji.