Kurs obsługi bezzałogowych statków powietrznych (BSL)

W dniu 13 kwietnia rozpoczął się dla naszych uczniów Kurs obsługi bezzałogowych statków powietrznych (BSL) realizowany w ramach projektu pn. „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego, szansą na rynku pracy w powiecie lubaczowskim”. W pierwszej edycji kursu biorą udział uczennice i uczniowie Technikum w zawodzie technik leśnik. Celem szkolenia jest zdobycie przez kursantów wiedzy i umiejętności z zakresu osługi dronów oraz kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego, które będzie można wykorzystać w leśnictwie min. do monitoringu stanu drzewostanów, zapobiegania i wykrywania pożarów czy też inwentaryzacji zwierząt łownych.