Kurs chemizacji rolnictwa – I edycja

W dniach 17-22 maja uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w I edycji Kursu chemizacji rolnictwa, która została zorganizowana w ramach projektu unijnego pn. „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą na rynku pracy w powiecie lubaczowskim”. Po zdanym egzaminie uczestnicy kursu otrzymali stosowne zaświadczenia uprawniające do nabywania środków ochrony roślin oraz wykonywania usług chemizacyjnych zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat.