Kurs obsługi wózków widłowych – I edycja

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w I edycji Kursu obsługi wózków widłowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych zorganizowanej w ramach projektu pn. „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą na rynku pracy w powiecie lubaczowskim”. Przed nimi jeszcze egzamin Urzędu Dozoru Technicznego. Celem kursu było nabycie przez uczniów wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, uczestnik uzyskuje bezterminowe uprawnienia do obsługi wózka widłowego.