Kurs obsługi bezzałogowych statków powietrznych (BSL) – II edycja

Nasi uczniowie z klas o profilu rolniczo – leśnym uczestniczą w II edycji Kursu obsługi bezzałogowych statków powietrznych (BSL) realizowanej w ramach projektu pn. „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego, szansą na rynku pracy w powiecie lubaczowskim”. Celem szkolenia jest zdobycie przez kursantów wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi dronów oraz kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego, które będzie można wykorzystać w leśnictwie oraz rolnictwie  min. do monitoringu stanu drzewostanów, zapobiegania i wykrywania pożarów  inwentaryzacji zwierząt łownych oraz ewidencji działek czy też prowadzenia analizy jakości, rozwoju oraz stanu zdrowia roślin.