Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Oleszycach – rok szkolny 2019/2020

Alicja Obirek przewodniczący
Elżbieta Hojdak zastępca przewodniczącego
Agata Kiwacka sekretarz
Zuzanna Mazur-Sopel skarbnik
Agnieszka Sobieraj-Niechaj członkowie

Przedstawiciele Oddziałowej Rady Rodziców  – rok szkolny 2019/2020

Lp. Nazwisko Klasa
 1.  Sobieraj-Niechaj Agnieszka  I gkr
 2.  Bliziński Zbigniew  I pko
3. Chmiel Bronisława
 II BSk
4.
Hojdak Elżbieta
II BSr
5.
Motyka Iwona III BS
6.
Marczak Anna
I gHR
7.
Kiwacka Agata
I pLR
8.
Makuch Bożena
I pTŻ
9.
Obirek Alicja
II HL
10.
Mazur-Sopel Zuzanna
II TŻ
11.
Diduch Marta
 III TH
12. Chowaniec Anna III TŻ
13. Ciepła Joanna IV TŻ

Konto Rady Rodziców: 75 9101 0003 3001 0023 1084 0001